Tales from the Celtic Countries

Author: Rhiannon Ifans.

An enchanting collection of a dozen Celtic myths, two each from Wales, Ireland, Brittany, Scotland, The Isle of Man and Cornwall, retold beautifully and illustrated with charm by two experts in the genre. A Welsh version, Chwedlau o'r Gwledydd Celtaidd, is available. First published in 1999.

 

Awdur: Rhiannon Ifans.

Casgliad hudolus o ddwsin o chwedlau Celtaidd, dwy yr un o Gymru, Iwerddon, Llydaw, Yr Alban, Ynys Manaw a Chernyw, wedi eu hadrodd yn gain a'u darlunio'n ddeniadol gan ddwy arbenigwraig yn y maes. Mae fersiwn Cymraeg, Chwedlau o'r Gwledydd Celtaidd, ar gael. Cyhoeddwyd gyntaf yn 1999.

£6.95 -Code(s)Rhifnod: 9780862435011
9780862435011

You may also like .....Falle hoffech chi .....