Taith Ryfeddol a Gwyrthiol Ffredi Yates

Author: Jenny Pearson; Welsh Adaptation: Endaf Griffiths.

Facts mean everything to 11 year old Ffredi Yates. When his grandmother dies and he learns that his biological father is still living in south Wales, he decides to follow the facts. Together with his best friends Ben and Ianto, he steals away on the adventure of a lifetime (or at least the summer holidays) to look for his father.

 

Awdur: Jenny Pearson; Addasiad Cymraeg: Endaf Griffiths.

Ffeithiau yw popeth i Ffredi Yates, bachgen 11 oed. Ar ôl i’w fam-gu farw ac iddo ddarganfod bod ei dad biolegol yn parhau i fyw yn ne Cymru, mae’n penderfynu dilyn y ffeithiau. Ynghyd â’i ffrindiau gorau Ben a Ianto, mae’n sleifio i ffwrdd ar antur oes (neu o leiaf, gwyliau’r haf) i chwilio am ei dad.

£6.99 -Code(s)Rhifnod: 9781913245245
9781913245245

You may also like .....Falle hoffech chi .....