Tai

Author: Bethan Clement.

Series: Cyfres Wyt Ti'n Gwybod?

A book introducing 3-5 year old children to a range of interesting facts about houses in order to stimulate their curiosity about the world around them as well as promoting their desire to search for all sorts of information about one particular subject.

 

 

Awdur: Bethan Clement.

Cyfres: Cyfres Wyt Ti'n Gwybod?

Llyfr i gyflwyno plant 3-5 mlwydd oed i ystod o ffeithiau diddorol am dai er mwyn ysgogi eu chwilfrydedd ynghylch y byd o'u cwmpas yn ogystal â hyrwyddo eu hawydd i chwilota am bob math o wybodaeth am un pwnc penodol.

£2.99 -Code(s)Rhifnod: 9781783901265
9781783901265

You may also like .....Falle hoffech chi .....