Tacsi i'r Tywyllwch

Author: Alun Cob.

Madog, a taxi driver from Bangor, isn't having a very good day. In the morning, he accompanies his mother's body to the crematorium and by the end of the night he will have lost his true love. But where did she go? Why did she disappear? By hiring ex-detective Ian Robertson to look into the matter, Madog uncovers many dark and undesirable secrets.

 

 

 

Awdur: Alun Cob.

Dydi Madog, gyrrwr tacsi o Fangor, ddim yn cael diwrnod da. Yn y bore, mae'n hebrwng corff ei fam i'r amlosgfa. Erbyn diwedd y noson, bydd hefyd wedi colli'i gariad mawr. Ond ble'r aeth hi? Pam ei bod hi wedi diflannu? Wrth dalu am wasanaeth y cyn-dditectif Ian Robertson i ymchwilio i'r mater, mae Madog yn codi cwr y llen ar sawl cyfrinach dywyll ac annymunol.£8.99 -Code(s)Rhifnod: 9781785620447
9781785620447

You may also like .....Falle hoffech chi .....