Taclo'r Tasgau: Llyfr Un

Author: Bethan Clement, Non ap Emlyn.

Here is a book to inform and assist year 7 learners and teachers with the content of the National Reading Tests as well as complementing the linguistic requirements of the National Literacy and Numeracy Framework and the revised Welsh (first language) Curriculum.

 

Awdur: Bethan Clement, Non ap Emlyn.

Dyma adnodd i gyfarwyddo a helpu dysgwyr ac athrawon gyda chynnwys y Profion Darllen Cenedlaethol yn ogystal ag ategu gofynion ieithyddol y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol (FfLlRh) diwygiedig a'r Cwricwlwm Cymraeg (iaith gyntaf).

£4.99 - £6.99Code(s)Rhifnod: 9781783901371
9781783901371

You may also like .....Falle hoffech chi .....