Sut Wyt Ti, Bwci Bo?

Author: Joanna Davies.

In this new story the mischievous little Bwci Bo monsters deal with the various emotions in life in their own unique way. What frightens them? What makes them happy? What happens when there aren't any lollipops left? Chock-full of rhymes and fun and games. This is a colourful guide for young children, helping them understand and manage their feelings with the Bwci Bos.

 

Awdur: Joanna Davies.

Yn y stori newydd hon mae'r bwystfilod bach drygionus, y Bwci Bo, yn ymdopi â gwahanol emosiynau bywyd bob dydd yn eu ffordd unigryw eu hunain. Beth sy'n peri ofn iddynt? Beth sy'n eu gwneud yn hapus? Beth sy'n digwydd pan nad oes un lolipop ar ôl? Yn llawn dop o odlau a hwyl a sbri. Dyma ganllaw lliwgar i blant bach, i'w helpu i ddeall a rheoli'u teimladau yng nghwmni'r Bwci Bo.

£7.99 -Code(s)Rhifnod: 9781801062657
9781801062657

You may also like .....Falle hoffech chi .....