Stori Newid Hinsawdd

Author: Catherine Barr, Steve Williams; Welsh Adaptation: Siân Lewis.

Combining history with science, this book charts the changes in our Earth's climate, from the beginnings of the planet and its atmosphere, to the Industrial Revolution and the dawn of machinery. Kids will learn all about the causes of climate change, such as factory farming and pollution, and the effects that climate change has on humans and animals across the world.


 

Awdur: Catherine Barr, Steve Williams; Addasiad Cymraeg: Siân Lewis.

Gan gyfuno hanes a gwyddoniaeth, mae'r llyfr hwn yn darlunio'r newidiadau yn hinsawdd y Ddaear, o ddechreuadau'r blaned a'i atmosffer, hyd at y chwyldro diwydiannol a gwawr peirianwaith. Caiff darllenwyr ifanc ddysgu am achosion newid hinsawdd megis ffermio ffatri a llygredd, ynghyd â'r effeithiau y caiff newid hinsawdd ar ddynoliaeth ac anifeiliaid ar draws y byd.

£6.99 -Code(s)Rhifnod: 9781849675376
9781849675376

You may also like .....Falle hoffech chi .....