Steve Eaves, Moleyci

Steve Eaves and his band, Rhai Pobl from the Dyffryn Ogwen area, have been performing and recording Steve’s original acoustic and blues influenced material since the early 80’s and have 8 albums to their credit.

His long-awaited new CD, was recorded over a 5 year period in 5 different studios. This album features Steve’s regular band which includes the multi-talented Elwyn Wiliams (guitars and keyboards), Gwyn Jones (drums), Jackie Williams (vocals), and Iwan Llwyd (bass), with special contributions by Owen Lloyd Evans (double bass), Jochen Eisentraut (piano and sax), Stephen Rees (fiddle), Gwyn Evans (trumpet) and Manon Steffan Ros (vocals).

It features 11 new songs by Steve, as well as a special contribution by well-known chaired poet Gerallt Lloyd Owen reading extracts from his classic poem Y Gwladwr. For the CD cover and insert artwork Steve has collaborated with the internationally renowned photographer Rhodri Jones.

Tracks -

01 - Ymlaen mae Canaan

02 - Gad iddi fynd

03 - Moelyci

04 - Taw pia' hi

05 - Lleuad Medi

06 - Bwgi rhif 2

07 - Ni sydd ar ôl

08 - Gwlad y caledi

09 - Pa le yw hwn?

10 - Croeso mawr yn d'ôl

11 - Llifogydd ym Mhentir

12 - Nos da Mam

13 - Mesen.

 

 

Mae Steve Eaves a’i fand, Rhai Pobl o ardal Dyffryn Ogwen, wedi bod yn perfformio a recordio caneuon acwstig a chaneuon blws Steve ers dechrau’r 80egau, gan gynhyrchu 8 casgliad o’i ganeuon.

Recordiwyd y 9fed CD yma, Moelyci, dros gyfnod o 5 mlynedd mewn 5 stiwdio wahanol, bu’n cydweithio â’i fand arferol gan gynnwys y cerddor amryddawn Elwyn Williams (gitarau ac allweddellau), Gwyn Jones (drymiau), Jackie Williams (llais), ac Iwan Llwyd (bâs), gyda chyfraniadau hefyd gan Owen Lloyd Evans (bâs dwbl), Jochen Eisentraut (piano a sacsoffon), Stephen Rees (ffidl), Gwyn Evans (trwmped) a Manon Steffan Ros (llais).

Mae’r CD yn gasgliad o 11 cân o waith Steve ac mae’n cynnwys hefyd cyfraniad arbennig gan y Prifardd Gerallt Lloyd Owen yn darllen darnau o’i gerdd wych Y Gwladwr. Ar gyfer clawr a llyfryn y CD bu Steve yn cydweithio â’r ffotograffydd o fri rhyngwladol, Rhodri Jones. Cynhyrchwyd y CD gan Elwyn Williams, Owain Arwel Davies a Steve.

Traciau -

01 - Ymlaen mae Canaan

02 - Gad iddi fynd

03 - Moelyci

04 - Taw pia' hi

05 - Lleuad Medi

06 - Bwgi rhif 2

07 - Ni sydd ar ôl

08 - Gwlad y caledi

09 - Pa le yw hwn?

10 - Croeso mawr yn d'ôl

11 - Llifogydd ym Mhentir

12 - Nos da Mam

13 - Mesen.

£9.99 -Code(s)Rhifnod: 5016886251721
SAIN SCD2517

You may also like .....Falle hoffech chi .....