STARCLASSICS (The Welsh Gold Collection)

A brilliant gathering of Wales’ best classical singers and instrumentalists, including Bryn Terfel, Catrin Finch, Aled Jones, Katherine Jenkins, Llyr Williams and Ysgol Glanaethwy. A celebration of the classical performers of Wales

It is not an overstatement to say that the 21st century so far in the world of popular classical music in Britain has been dominated by singers and instrumentalists from Wales, a small country which punches far above its weight when it comes to music. The towering figure of bass-baritone Bryn Terfel is world-renowned, and the first BBC TV series “Last Choir Standing” saw two choirs from Wales coming to the fore – Only Men Aloud and Ysgol Glanaethwy; all three can be heard on this compilation, which celebrates the best of Welsh classical performers. Accompanying them are other successful singers who have caught the imagination of the public far and wide – Katherine Jenkins, Aled Jones (heard here from a 1985 recording when he was at the height of his prowess as one of the best boy trebles ever recorded), and Elin Manahan Thomas, and the extraordinary talents of harpist Catrin Finch and pianists Llyr Williams and Annette Bryn Parri.The outstanding tradition of Welsh tenors is represented here by Dennis O’Neill, Gwyn Hughes Jones and Rhys Meirion, and they are joined by sopranos Shân Cothi and Gwawr Edwards, baritone Paul Carey Jones, and the versatile treble from Clwyd Steffan Rhys Hughes. The new choirs already mentioned are supported by the female choir from Bangor, Côr Seiriol, one of Karl Jenkins’ favourite vocal ensembles, and the male choirs of Godre’r Aran from Meirionnydd and Morriston Orpheus. Serendipity is another of conductor Tim Rhys Evans’ creations, of which Only Men Aloud are the male section, and David Kempster is a baritone who is rapidly making a name for himself, on the concert and opera stage, and this unique compilation of talent is made complete by one of Europe’s leading Brass Bands, the Cory Band.
 • 1: BENEDICTUS
 • 2: ADIEMUS
 • 3: PIE JESU
 • 4: BUGEILIO'R GWENITH GWYN
 • 5: AVE MARIA
 • 6: MYFANWY
 • 7: SUO GAN
 • 8: MOONLIGHT SONATA
 • 9: MY LITTLE WELSH HOME
 • 10: IESU ANNWYL
 • 11: ELEN FWYN
 • 12: BENEDICTUS
 • 13: I'LL WALK BESIDE YOU
 • 14: LISA LAN
 • 15: ORA PRO NOBIS
 • 16: NANT Y MYNYDD
 • 17: BYD O HEDDWCH
 • 18: DER SCHIFFER
 • 19: WHERE EAGLES SING
 • 20: O FORTUNA
Cyngerdd gwych gan nifer o gantorion a cherddorion amlycaf Cymru a’r byd. Dathlu’r goreuon o fyd y clasuron Cymreig

Bu’r cyfnod diweddar – yn wir, gellir yn hawdd dweud ers cychwyn yr unfed ganrif ar hugain – yn gyfnod rhyfeddol o lewyrchus a llwyddiannus i gantorion ac offerynwyr clasurol Cymreig. Ac nid canmol gwag yw hynny, ond mynegi ffaith sy’n cael ei chydnabod ymhell y tu hwnt i ffiniau Cymru a gwledydd Prydain. Mae llawer iawn o’r enwau sydd wedi bod ar flaen y llwyfan clasurol Prydeinig yn ystod y cyfnod hwn yn hannu o Gymru – Bryn Terfel y pennaf yn eu mysg, ond yn dynn wrth ei sodlau mae Katherine Jenkins, Catrin Finch, Dennis O’Neill, Llyr Williams, Gwyn Hughes Jones, Elin Manahan Thomas a’r seren mwy diweddar David Kempster. Ac yna cawn y cantorion hynny sy’n pontio’n ddi-drafferth rhwng y clasurol a’r poblogaidd, megis Aled Jones (oddi ar recordiad a wnaed yn 1985 pan oedd yn ei anterth fel canwr trebl), Rhys Meirion a Shân Cothi, a’r bachgen ifanc amryddawn Steffan Rhys Hughes. Ac ym myd y corau, lle bu Cymru’n amlwg erioed, mae cenhedlaeth newydd bellach yn cymryd drosodd ar flaen y llwyfan, - Only Men Aloud a Serendipity dan arweiniad disglair Tim Rhys Evans, lleisiau ifanc afieithus Ysgol Glanaethwy gyda Cefin a Rhian Roberts wrth y llyw, ac hefyd seiniau cyfoethog a disgybledig Côr Seiriol, Côrdydd, Godre’r Aran ac Orffiws Treforys. Ychwanegwch at y rhain un o fandiau pres gorau Ewrop, Band y Cory, a doniau caboledig Annette Bryn Parri, Gwawr Edwards a Paul Carey Jones, ac y mae gennych gasgliad clasurol gyda’r gorau a glywyd ar albwm erioed.
 • 1: BENEDICTUS
 • 2: ADIEMUS
 • 3: PIE JESU
 • 4: BUGEILIO'R GWENITH GWYN
 • 5: AVE MARIA
 • 6: MYFANWY
 • 7: SUO GAN
 • 8: MOONLIGHT SONATA
 • 9: MY LITTLE WELSH HOME
 • 10: IESU ANNWYL
 • 11: ELEN FWYN
 • 12: BENEDICTUS
 • 13: I'LL WALK BESIDE YOU
 • 14: LISA LAN
 • 15: ORA PRO NOBIS
 • 16: NANT Y MYNYDD
 • 17: BYD O HEDDWCH
 • 18: DER SCHIFFER
 • 19: WHERE EAGLES SING
 • 20: O FORTUNA

£9.99 -Code(s)Rhifnod: 5016886255828
SAIN SCD2558

You may also like .....Falle hoffech chi .....