Siôn Blewyn Coch

Siôn Blewyn Coch and Siân Slei Bach, the two foxes, have their eyes set on Eban’s henhouse, but Mic, their fox cub, makes friends with Gobble Gobble the turkey. On Christmas Eve, Siôn Blewyn Coch and Siân Slei Bach are on their way to steal a Christmas turkey from Eban the farmer. But Mic, the fox cub, saves the day with the help of the turkey!

A delighful tale based on the characters that first saw the light of day on the pages of the all-time children’s favourite Llyfr Mawr y Plant- The Children’s Big Book.

 

Mae Siôn Blewyn Coch a Siân Slei Bach, y ddau lwynog, â’u llygaid ar gwt ieir Eban Jones, ond mae Mic, eu mab, yn ffrindiau efo Gobl Gobl y twrci.

Ar noswyl y Nadolig mae Siôn Blewyn Coch a Siân Slei Bach ar eu ffordd i ddwyn un o dyrcwn Nadolig Eban y ffermwr. Ond Mic, y llwynog bach, sy’n achub y dydd gyda chymorth y twrci! Stori hyfryd yn seiliedig ar gymeriadau a welodd olau dydd am y tro cyntaf ar dudalennau Llyfr Mawr y Plant.

£4.99 -Code(s)Rhifnod: 5016886145457
SAIN DVD145

You may also like .....Falle hoffech chi .....