Seren Wib a Chaneuon Eraill

Author: Nia Wyn Jones, Iwan Hughes.

A collection of 7 songs for soloists and duetists, parties and choirs. Two songs, namely 'Seren wib' and 'O law i law' have been chosen as test pieces in the 2020 Denbighshire Urdd National Eisteddfod, and it is anticipated that the other songs will also enjoy extensive use.

 

 

Awdur: Nia Wyn Jones, Iwan Hughes.

7 o ganeuon amrywiol ar gyfer unawdwyr, deuawdwyr, partion a chorau. Mae dwy gân, sef 'Seren Wib', ac 'O law i law' wedi'u dewis yn ddarnau gosod ar gyfer cystadlaethau Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych 2020, a'r gobaith yw y bydd gweddill y caneuon yn mwynhau defnydd helaeth.

£9.99 -Code(s)Rhifnod: 9781910594704
9781910594704

You may also like .....Falle hoffech chi .....