Seren Swynol

This Welsh toy comes in the shape of a star which sings 5 Welsh Lullabies from the popular Welsh children's album 'Cwm-Rhyd-Y-Rhosyn'.  There are 5 shapes on the star to enable you to hang wherever that is convenient for your child to play, like on a baby bouncer or buggy.

The objective of this singing star is to help your child learn how to talk and sing in the Welsh language through play. The toy can help your child to develop language skills and feeling through play!

The toy promotes the use of Welsh language in your home by ensuring that it is a central part of your time playing with the children.

 

WE HOPE TO RECEIVE THE BRAND NEW VERSION TOWARDS JUNE 2021

 

Tegan Cymraeg mewn siap seren ydy'r 'Seren Swynol' sydd yn canu 5 hwiangerdd Cymraeg o'r albwm enwog Cwm-Rhyd-Y-Rhosyn. Mae 'na 5 siap ar y Seren i'ch galluogi i'w hongian lle bynnag sydd yn gyfleus i'ch plentyn chwarae, fel ar sêt babi neu yn y coets.

Amcan Y Seren Swynol ™ yw helpu eich plentyn i ddysgu siarad a chanu yn y Gymraeg trwy chwarae. Gall y tegan helpu eich plentyn i ddatblygu sgiliau iaith, a theimlo drwy chwarae!

Mae'r tegan yn hybu'r iaith Gymraeg yn eich cartref trwy sicrhau ei fod yn rhan ganolog o'ch amser chwarae gyda'r plant.

 

RYDYM YN GOBEITHIO DERBYN CYFLENWAD NEWYDD SBON O'R 'SEREN SWYNOL' TUA MEHEFIN 2021.

Sold OutAllan o Stoc

You may also like .....Falle hoffech chi .....