Seren Swynol

This Welsh toy comes in the shape of a star which sings 5 Welsh Lullabies from the popular Welsh children's album 'Cwm-Rhyd-Y-Rhosyn'.  There are 5 shapes on the star to enable you to hang wherever that is convenient for your child to play, like on a baby bouncer or buggy.

The objective of this singing star is to help your child learn how to talk and sing in the Welsh language through play. The toy can help your child to develop language skills and feeling through play!

The toy promotes the use of Welsh language in your home by ensuring that it is a central part of your time playing with the children.

Featuring the following songs -

  • Bwrw Glaw yn Sobor Iawn;
  • Dau Gi Bach;
  • Gee Ceffyl Bach;
  • Tŷ Bach Twt;
  • Mam Wnaeth Got i mi.


 

 

 

Tegan Cymraeg mewn siap seren ydy'r 'Seren Swynol' sydd yn canu 5 hwiangerdd Cymraeg o'r albwm enwog Cwm-Rhyd-Y-Rhosyn. Mae 'na 5 siap ar y Seren i'ch galluogi i'w hongian lle bynnag sydd yn gyfleus i'ch plentyn chwarae, fel ar sêt babi neu yn y coets.

Amcan Y Seren Swynol ™ yw helpu eich plentyn i ddysgu siarad a chanu yn y Gymraeg trwy chwarae. Gall y tegan helpu eich plentyn i ddatblygu sgiliau iaith, a theimlo drwy chwarae!

Mae'r tegan yn hybu'r iaith Gymraeg yn eich cartref trwy sicrhau ei fod yn rhan ganolog o'ch amser chwarae gyda'r plant.

Y 5 cân sydd ar y tegan arbennig yma -

  • Bwrw Glaw yn Sobor Iawn;
  • Dau Gi Bach;
  • Gee Ceffyl Bach;
  • Tŷ Bach Twt;
  • Mam Wnaeth Got i mi.

 

 

£33.50 -Code(s)Rhifnod: 5016886114804
5016886114804

You may also like .....Falle hoffech chi .....