Cor Gore Glas/Cor Aelwyd Bro Ddyfi, Unwn mewn Can

Ten years have gone by since Côr Gore Glas, from the Machynlleth area of Montgomeryshire in mid Wales, recorded their first album to celebrate their fifth anniversary as a choir. In 2005 another young choir emerged in the Dyfi Valley, under the name of Côr Aelwyd Bro Ddyfi, and in 2011 both choirs joined forces for a special concert in Aberystwyth with artists of the calibre of Bryn Terfel, Gwawr Edwards, Annette Bryn Parri, Rhys Taylor and Nia Roberts. The concert raised over £12,000 for charities. The following year, that concert was recreated in Machynlleth, this time with soloists from within the choirs themselves, and once again they received rapturous ovations.

This CD captures the essence of these concerts. Côr Gore Glas has long earned its reputation as a choir whose singing is full of exuberance, and Côr Aelwyd Bro Ddyfi is rapidly gaining a similar reputation, winning both the mixed and male competitions in their first ever Urdd National Eisteddfod in Cardiff in 2005. This marked the beginning of a four year successful period whilst the members were still young enough to compete at the Urdd Eisteddfod! Since then, their concert appearances have escalated, and they are renowned for their enthusiasm and love of music. By combining the strengths of both choirs, that enthusiasm is certainly conveyed in this powerful and enjoyable collection of songs.

Tracks -

1: Mae Ddoe Wedi Mynd

2: Eryr Pengwern

3: Anthem

4: Y Tangnefeddwyr

5: Anfonaf Angel

6: Dim Lle

7: Hela Faich o Gotwm

8: Pedair Oed

9: Rwy'n Dy Weld yn Sefyll

10: Yn Llygad y Llew

11: Rho im Iesu

12: Brenin y Sêr

13: Rho im yr Hedd

14: Dyrchefir Fi

15: Rhaid imi Fyw

16: O Fab y Dyn.

 

 

Aeth deng mlynedd heibio ers i Gôr Gore Glas gyhoeddi eu CD cyntaf, Mynd â’n Cân i’r Byd, i ddathlu pum mlynedd o ganu a diddanu, a sefydlwyd eu henw fel un o gorau ifanc mwyaf dawnus Cymru. Yn 2011, unwyd dau gôr, sef Côr Gore Glas a Chôr Aelwyd Bro Ddyfi, i gynnal cyngerdd arbennig yn Neuadd Fawr Aberystwyth, yng nghwmni Bryn Terfel, Gwawr Edwards, Annette Bryn Parri, Rhys Taylor a Nia Roberts. Roedd hwn yn un o’r uchafbwyntiau mwyaf yn hanes y ddau gôr, a chasglwyd £12,000 tuag at elusennau. Yn 2012, ailgrëwyd y cyngerdd, y tro hwn gydag unawdwyr o rengoedd y corau eu hunain.
Mae’r CD yma yn gofnod o’r achlysuron arbennig hyn sy’n crisialu’r caneuon y mae cynulleidfaoedd yn amlwg yn eu mwynhau. Cafodd Côr Aelwyd Bro Ddyfi gryn lwyddiant ar eu cynnig cyntaf yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yng Nghaerdydd yn 2005, gan ddod yn fuddugol gyda’r côr cymysg a’r côr meibion. Daeth llwyddiannau niferus i ddilyn, ac ers i’r aelodau fynd yn rhy hen i gystadlu yn Eisteddfod yr Urdd, daeth gwahoddiadau i gynnal cyngherddau ymhell ac agos. Dyma griw o bobl ifanc brwdfrydig sy’n mwynhau cwmni ei gilydd ac sy’n mwynhau canu. Y gobaith wrth uno brwdfrydedd a thalentau'r ddau gôr yw rhoi’r un mwynhad i’r gwrandawyr, ac yn sicr mae’r casgliad gwych hwn o ganeuon yn adlewyrchu brwdfrydedd y cantorion o Fro Ddyfi, a’u cariad at ganu.

 

Traciau -

1: Mae Ddoe Wedi Mynd

2: Eryr Pengwern

3: Anthem

4: Y Tangnefeddwyr

5: Anfonaf Angel

6: Dim Lle

7: Hela Faich o Gotwm

8: Pedair Oed

9: Rwy'n Dy Weld yn Sefyll

10: Yn Llygad y Llew

11: Rho im Iesu

12: Brenin y Sêr

13: Rho im yr Hedd

14: Dyrchefir Fi

15: Rhaid imi Fyw

16: O Fab y Dyn.

 

£12.98 -Code(s)Rhifnod: 5016886266626
SAIN SCD2666

You may also like .....Falle hoffech chi .....