Riff Cwrel

Author: Sarah Powell; Welsh Adaptation: Bethan Mair.

Series: Dwlu Dysgu.

Children can dive into the oceans to discover shimmering shoals of fish, colourful corals, deadly reef predators and more in this new Smart Kids book! Packed with incredible facts this first reference book features amazing underwater photography. An ideal introduction to the bustling underwater world of the coral reef.

**** COVID-19 NOTICE ... If you’re reading this notice against a particular product, unfortunately it means that we don’t have this item in stock sorry.  But if you wish to place an order, you are welcome to do so and we will order it for you, and despatch as soon as it comes into stock.  Our suppliers are working with a significant reduction in staffing levels and we as a shop must reach a particular order value before they are sent to us.  Therefore, please be patient, and we will do our best in getting this item to you as soon as we can.  Thank you.

 

Awdur: Sarah Powell; Addasiad Cymraeg: Bethan Mair.

Cyfres: Dwlu Dysgu.

Fe all blant blymio i'r moroedd mawr a dod o hyd i heidiau o bysgod byrlymus, cyrelau lliwgar, creaduriaid ysglyfaethus y creigresi cwrel, a mwy yn y llyfr newydd hwn i blant sy'n Dwli Dysgu! Mae'n llawn o ffeithiau anhygoel ynghyd â ffotograffau tanddŵr rhyfeddol. Cyflwyniad perffaith i fyd dyrys tanddwr y riff cwrel.

**** RHYBUDD COVID-19 ... Os yn darllen y nodyn yma yn erbyn cynnyrch penodol, mae’n golygu nad ydy’r eitem yma mewn stoc gennym mae’n ddrwg iawn gennym.  Ond os yn dymuno gosod archeb am gopi, croeso i chi wneud hynny a byddwn yn archebu un ar eich cyfer, ac yn ei ddosbarthu atoch cyn gynted ag y daw i stoc.  Mae’n cyflenwyr ni yn gweithio gydag gostyngiad sylweddol mewn lefelau staffio, ac mae’n rhaid i ni fel siop gyrraedd troethwy arbennig cyn bo modd i’r archebion gael eu dosbarthu atom.  Plîs byddwch yn amyneddar; a byddwn yn gwneud ein gorau i'w dosbarthu cyn gynted ag y bo modd.  Cadwch yn saff.  Diolch. 

£6.99 -Code(s)Rhifnod: 9781849672009
9781849672009

You may also like .....Falle hoffech chi .....