Rhys a Meinir

Author: Meinir Wyn Edwards.

Series: Chwedlau Chwim.

This is the first tale in the series of 5 books, aimed at children aged 7-9 years who are able to read independently. This is a story about two friends, Rhys and Meinir, who live in Nant Gwrtheyrn. They fall in love, but will their wedding day be happy?

 

Awdur: Meinir Wyn Edwards.

Cyfres: Chwedlau Chwim.

Dyma'r chwedl mewn cyfres o 5 llyfr, wedi eu hanelu at blant 7-9 oed sy'n medru darllen yn annibynnol. Stori am ddau ffrind, Rhys a Meinir, sy'n byw yn ardal Nant Gwrtheyrn, sydd yma. Maen nhw'n tyfu i fod yn gariadon, ond a fydd eu diwrnod priodas yn un hapus?

£1.95 -Code(s)Rhifnod: 9781847710048
9781847710048

You may also like .....Falle hoffech chi .....