Rhisiart Arwel - etifeddiaeth, herencia, heritage

A native of Denbigh, North Wales, Rhisiart studied the guitar at the Royal Northern College of Music, Manchester with John Arran, and Gordon Crosskey. Returning to Wales to commence his professional career, Rhisiart was awarded a scholarship by the Welsh Arts Council for further study with Ricardo Iznaola in Madrid and in London with John Duarte.

Rhisiart has performed extensively in recitals throughout Wales and the UK – including an appearance at the Royal Albert Hall in London – and has appeared regularly on radio and television.

Rhisiart has composed an arranged numerous works – including Welsh folk songs and hymn tunes – and this disk includes several examples of his work. 

Tracks –

01. Sons de Carrilhões

02. Cavatina

03. Pader

04. Oblivion

05. Milonga

06. A Flor de Llanto

07. Estilo Pampeano

08. Alfonsina y el Mar

09. Lascia ch'io Pianga

10. Tair Cân Werin Gymreig

11. El Testament D'Amèlia

12. El Noi de la Mare

13. Rondeau Rhif/No. 6, Op. 48

14. Rhys

15. Un día de Noviembre

16. Hwiangerdd Mair

17. Julia Florida.

 

 

 

Yn enedigol o Ddinbych, treuliodd Rhisiart ei blentyndod ym mhentref Garnswllt yn Nyffryn Aman a’i lencyndod yn nhre Corwen yn yr hen sir Feirionydd. Derbyniodd ei addysg uwchradd yn Ysgol y Berwyn y Bala a dechreuodd gael gwersi gitâr yn ei arddegau cynnar gyda John Arran. Aeth ymlaen i astudio’r gitâr yng Ngholeg Cerdd Brenhinol y Gogledd ym Manceinion gyda John Arran a Gordon Crosskey ac ar ôl gorffen ei astudiaethau, dychwelodd i Gymru i ddechrau ei yrfa fel cerddor proffesiynol. Yn ddiweddarach, derbyniodd Rhisiart ysgoloriaeth gan Gyngor Celfyddydau Cymru i astudio ymhellach ym Madrid gyda Ricardo Iznaola ac yn Llundain gyda John Duarte.

Bu Rhisiart yn perfformio’n rheolaidd ar lwyfannau ledled Cymru a thu hwnt, gan gynnwys ymddangosiad yn Neuadd Frenhinol Albert yn Llundain, ac mae wedi perfformio’n gyson ar y radio a’r teledu.

Mae rhaglen Rhisiart yn cynnwys cerddoriaeth o bob rhan o’r byd – gyda phwyslais arbennig ar gerddoriaeth o Sbaen a De America. Mae ei berthynas agos â’r Ariannin yn cael ei adlewyrchu ar y CD yma gydag esiamplau o weithiau sawl cyfansoddwr Archentaidd megis Ariel Ramirez, Abel Fleury a Jorge Cardoso.

 

Traciau -

01. Sons de Carrilhões

02. Cavatina

03. Pader

04. Oblivion

05. Milonga

06. A Flor de Llanto

07. Estilo Pampeano

08. Alfonsina y el Mar

09. Lascia ch'io Pianga

10. Tair Cân Werin Gymreig

11. El Testament D'Amèlia

£12.98 -Code(s)Rhifnod: 5016886279428
SAIN SCD2794

You may also like .....Falle hoffech chi .....