Rhewfyd

Golygydd: Mared Llwyd.

Join Anna and Elsa on a Frozen adventure! A story to spark imagination, build reading confidence and develop literacy. Adapted by Mared Llwyd, an experienced primary school teacher, author and mother of two young children. The stories in this series have been carefully tailored to facilitate children's reading at home and in the classroom.

 

 

Editor: Mared Llwyd.

Antur anhygoel gydag Anna ac Elsa! Stori i danio'r dychymyg, adeiladu hyder darllen a datblygu llythrennedd. Addasiad Mared Llwyd, athrawes Cefnogi'r Gymraeg ac athrawes gynradd brofiadol, awdur a mam i ddau o blant ifanc. Stori i hwyluso darllen i blant yn y cartref a'r dosbarth, yn unol â gofynion y Fframwaith Llythrennedd Genedlaethol yng Nghymru.

£4.99 -Code(s)Rhifnod: 9781804162507
9781804162507

You may also like .....Falle hoffech chi .....