Pwy Biau'r Got?

Author: Bethan Clement.

Series: Cyfres Wyt Ti'n Gwybod?

A book introducing 3-5 year old children to a range of interesting facts about sheep in order to stimulate their curiosity about the world around them as well as promoting their desire to search for all sorts of information about a particular subject.

 

 

Awdur: Bethan Clement.

Cyfres: Cyfres Wyt Ti'n Gwybod?

Llyfr i gyflwyno plant 3-5 mlwydd oed i ystod o ffeithiau diddorol am ddefaid er mwyn ysgogi eu chwilfrydedd ynghylch y byd o'u cwmpas yn ogystal â hyrwyddo eu hawydd i chwilota am bob math o wybodaeth am un maes penodol.

£2.99 -Code(s)Rhifnod: 9781783901241
9781783901241

You may also like .....Falle hoffech chi .....