Pumed Gainc y Mabinogi

Author: Peredur Glyn.

Forget everything about what you think is true. Rhiannon, Gwydion, Mathonwy - did you think that they are only myths? The 'Blue Book' has been rediscovered... strange creatures gather in the shadows... and forces beyond your understanding spread their claws to tear your reality to shreds..

 

Awdur: Peredur Glyn.

Anghofiwch beth rydych chi'n ei gredu sy'n wir. Rhiannon, Gwydion, Mathonwy - oeddech chi'n meddwl mai dim ond chwedlau ydyn nhw? Mae'r 'Llyfr Glas' wedi cael ei ailddarganfod... mae creaduriaid amhosib yn ymgasglu yn y cysgodion... ac mae grymoedd sydd tu hwnt i'ch dealltwriaeth yn ymestyn eu crafangau er mwyn rhwygo'ch realiti yn ddarnau...

£8.99 -Code(s)Rhifnod: 9781800991927
9781800991927

You may also like .....Falle hoffech chi .....