Prydlondeb a Ffyddlondeb

Awdur: Penri Roberts.

Cwmni Theatr Maldwyn was founded in preparation for the 1981 Machynlleth National Eisteddfod. Fourty years later, it continues to give rich musical and theatrical experiences to the youth of the area and continues to entertain audiences.


 

Awdur: Penri Roberts.

Sefydlwyd Cwmni Theatr Maldwyn ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Machynlleth yn 1981. Ddeugain mlynedd yn ddiweddarach, mae'n parhau i gynnig profiadau theatrig a cherddorol cyfoethog i ieuenctid yr ardal ac yn dal i ddiddanu cynulleidfaoedd.

 

O'r sioe gyntaf, 'Y Mab Darogan' hyd at ddathliad y cwmni yn 2021, dyma stori'r broses o greu cwmni mewn rhan wledig o Gymru a'r ffordd y denwyd pobl o Faldwyn, Meirion a Cheredigion i fod yn aelodau dros y blynyddoedd. Closiwn hefyd at berthynas arbennig y triawd, Linda Gittins, Derec Williams a Penri Roberts wrth iddynt greu sioeau eiconig a thrysorfa o ganeuon sy'n parhau i fod yn boblogaidd hyd heddiw.


Mae llwyddiant y cwmni yn ddiarhebol: o lenwi Pafiliwn yr Eisteddfod Genedlaethol ar sawl achlysur, teithio i berfformio ym mhrif theatrau y genedl ac i werthu pob tocyn mewn dau berfformiad ar yr un diwrnod o'r sioe 'Ann!' yn Venue Cymru Llandudno a Neuadd Dewi Sant Caerdydd. Dyma gofnod sy'n cynnwys llu o luniau o holl gynyrchiadau'r cwmni, ynghyd â hanes sefydlu Ysgol Theatr Maldwyn yn 2004 gan ddathlu yn ogystal lwyddiant rhai o'r cyn-aelodau sy'n serennu ar lwyfan y West End yn Llundain erbyn hyn.

"Mae'r Eisteddfod ac yn wir Cymru gyfan yn ddyledus i Derec, Penri a Linda am gyfoethogi ein diwylliant ac am roddi cyfle i gymaint o ieuenctid ein gwlad i gael bod yn rhan o brosiectau cymunedol mor werthfawr." Elfed Roberts, Cyn Brifweithredwr yr Eisteddfod Genedlaethol

"Ac wedi deugain mlynedd, mae cyfraniad y cwmni hynod hwn yn anferth. Mae wedi rhoi llwyfan i rai o'n lleisiau a'n hactorion gorau ni, mae wedi diddanu degawdau o gynulleidfaoedd awchus a thrwy gân a geiriau wedi'n haddysgu am rai o ddigwyddiadau a phersonoliaethau mwyaf arwyddocaol ein hanes." Caryl Parry Jones

£15.00 -Code(s)Rhifnod: 9781845278168
9781845278168

You may also like .....Falle hoffech chi .....