Pryderon

Author: Louise Spilsbury.

Series: Cwestiynau a Theimladau Ynghylch . . . 

A picture book showing the various kinds of anxieties children face today, and exploring how they may overcome their fears. The series Cwestiynau a Theimladau Ynghylch... encourages children to consider their emotions and to discuss issues that may be difficult to understand. Comprising suggestions and practical activities together with advice for parents and teachers.

 

Awdur: Louise Spilsbury.

Cyfres: Cwestiynau a Theimladau Ynghylch . . .

Mae’r llyfr lluniau hwn yn dangos y mathau o bryderon sy’n wynebu llawer o blant heddiw, ac yn archwilio sut y medrant oresgyn eu hofnau. Mae’r gyfres Cwestiynau a Theimladau Ynghylch... yn annog plant i ystyried eu hemosiynau a thrafod pynciau sy’n gallu bod yn anodd eu deall. Cynhwysir awgrymiadau a gweithgareddau ymarferol yn ogystal â chyngor i rieni ac athrawon.

£8.99 -Code(s)Rhifnod: 9781913733704
9781913733704

You may also like .....Falle hoffech chi .....