Popeth am Amrywiaeth

Author: Felicity Brooks; Welsh Adaptation: Bethan Mai Jones.   

A bilingual adaptation by Bethan Mai Jones of All About Diversity by Felicity Brooks. A dynamic and joyous exploration of difference helps young children learn to respond in a kind and equal way to everyone, thus developing confidence and promoting development, education and welfare.

 

Awdur: Felicity Brooks; Addasiad Cymraeg: Bethan Mai Jones.

Addasiad dwyieithog gan Bethan Mai Jones o’r llyfr All About Diversity gan Felicity Brooks. Dyma lyfr sy'n helpu plant i ddeall ac ymfalchio (nid bod yn 'oddefgar' yn unig) mewn gwahaniaethau o bob math, gan ddatblygu hunanhyder a chan hyrwyddo cymdeithas gyfartal a theg sydd, yn ei dro, yn cefnogi datblygiad, addysg a lles pob plentyn.

£9.99 -Code(s)Rhifnod: 9781801061490
9781801061490

You may also like .....Falle hoffech chi .....