Poeth ac Oer - Cyfandiroedd a Chefnforoedd

Author: Haf Llewelyn.

Series: Cyfres Lobsgows.

Poeth ac Oer looks at entertaining topics such as the Artic, Antartica, volcanoes, islands and amazing creatures. Each page contains a factual piece and a fictional piece along with questions on reading and understanding as well as questions to encourage learners to respond by analyzing the text.

 

Awdur: Haf Llewelyn.

Cyfres: Cyfres Lobsgows.

Mae Poeth ac Oer yn edrych ar bynciau difyr fel yr Arctig, Antartica, llosgfynyddoedd, ynysoedd a chreaduriaid rhyfeddol. Ar bob tudalen ceir darn ffeithiol a darn ffuglennol, ynghyd â chwestiynau darllen a deall a chwestiynau i annog y dysgwyr i ymateb a dadansoddi testun.

 

Un o blith cyfres o 8 llyfr thema ar gyfer plant 7-11 oed sy'n cyflwyno ffeithiau mewn ffordd fydd yn codi gwên ac yn codi awydd i ddysgu mwy.

* Yn rhoi sylw i’r ystod o bynciau fydd yn apelio at blant 7-11 oed, gyda’r pwyslais ar bynciau anghyffredin;


* Y darnau ffuglen yn cwmpasu amrywiaeth eang o genres, e.e. cerddi, chwedlau, dyddiadur, llythyron, straeon, rysáit, erthyglau a sgript;


* Y deunydd wedi’i raddoli i fod yn addas ar gyfer dwy haen o ddysgwyr, sef dysgwyr sylfaenol/canolig, a dysgwyr MATh (mwy abl a thalentog).

£4.99 -Code(s)Rhifnod: 9781845216832
9781845216832

You may also like .....Falle hoffech chi .....