Pobl Arbennig

Author: Tania ap Siôn, Leslie J. Frances.

Series: Archwilio ein Byd.

Aled and Siân are exploring special people and they visit a nurse in the Health Centre. When they return, Aled and Siân tell their friends all about their visit and they listen to their friends' stories too. As the stories unfold, Aled and Siân begin to see how the religions of the world also help their friends' live healthy lives.

 

Awdur: Tania ap Siôn, Leslie J. Frances.

Cyfres: Archwilio ein Byd.

Mae Aled a Siân yn archwilio pobl arbennig ac maen nhw'n ymweld â nyrs yn y Ganolfan Iechyd. Pan fyddan nhw'n dod yn ôl, mae Aled a Siân yn dweud yr hanes am eu hymweliad wrth eu ffrindiau, ac maen nhw'n gwrando ar storïau eu ffrindiau hefyd. Wrth i'r storïau ddatblygu, mae Aled a Siân yn dechrau gweld sut mae crefyddau'r byd yn helpu eu ffrindiau i fyw bywyd iach.

£2.99 -Code(s)Rhifnod: 9781911514213
9781911514213

You may also like .....Falle hoffech chi .....