Plethyn, Best ofPlethyn, Goreuon

Plethyn is the quintessential Welsh folk group, where the accent is very much on the singing, the harmony and the story-telling. And they always manage to tell the sad stories without too much sentimentality, and the light-hearted ones without being too frivolous.

Since their first ground-breaking release in 1979 – “Blas y Pridd” – Plethyn have breathed new life into our traditional songs, and introducd us to a host of new ones, and as this collection proves, they have become one of the main musical vehicles for the words of poet Myrddin ap Dafydd. They have chosen 21 of their own favourites for this album, 11 of which have been specially re-recorded under the expert direction of Tudur Morgan.

Tracks –

01 - Y gwylliaid

02 - Pentre Llanfihangel

03 - Golau tan gwmwl

04 - Hon yw fy Olwen i

05 - Cân Melangell

06 - Mil harddach wyt

07 - Y ceidwad

08 - Gwaed ar eu dwylo

09 - Tân yn Llÿn

10 - O’r pridd i’r pridd

11 - La Rochelle

12 - Cwm y coed

13 - Cysga di fy mhlentyn tlws

14 - Hiraeth yn Iwerddon

15 - Yn dewach na dwr

16 - Castell y Bere

17 - Seidir ddoe.

 

 

Canu soniarus, naturiol, di-ymdrech sy’n parchu geiriau, alaw a chynghanedd gerddorol. Mae Plethyn yn cyfleu yr hyn sydd orau yn y traddodiad canu gwerin Cymraeg, sef canu soniarus, naturiol, di-ymdrech sy’n parchu geiriau, alaw a chynghanedd gerddorol. A thrwy’r cyfan, y gallu i ddweud stori’n ddifyr ac yn glir, i gyfleu’r dwys heb fod yn sentimental a’r digri heb fod yn rhy wamal.

O’r funud y clywodd Dafydd Iwan nhw, fe wyddai y byddai Plethyn yn rhoi bri newydd ar ganu gwerin Cymru, yn rhoi bywyd newydd i sawl hen gân, ac yn dod a thinc y canu plygain i ganol ein diwylliant cyfoes. Fe wnaethant hynny a mwy, gan roi inni gyfoeth o ganeuon newydd hefyd, a daethant yn un o brif gyfryngau cerddorol y bardd Myrddin ap Dafydd, fel y dengys y casgliad hwn. O’r diwedd felly, cawn fwynhau goreuon Plethyn ar un Gryno-Ddisg, gyda diolch i Tudur Morgan am ail-gynhyrchu 11 ohonynt ar gyfer y casgliad hwn.

Traciau -

01 - Y gwylliaid

02 - Pentre Llanfihangel

03 - Golau tan gwmwl

04 - Hon yw fy Olwen i

05 - Cân Melangell

06 - Mil harddach wyt

07 - Y ceidwad

08 - Gwaed ar eu dwylo

09 - Tân yn Llÿn

10 - O’r pridd i’r pridd

11 - La Rochelle

12 - Cwm y coed

13 - Cysga di fy mhlentyn tlws

14 - Hiraeth yn Iwerddon

15 - Yn dewach na dwr

16 - Castell y Bere

17 - Seidir ddoe.

£9.99 -Code(s)Rhifnod: 5016886237527
SAIN SCD2375

You may also like .....Falle hoffech chi .....