Pleidiol Wyf I'm Gwlad

Awdur: Mererid Hopwood, Tudur Dylan Jones.

Series: Cnoi Cil.

‘Gwlad! Gwlad! Pleidiol wyf I’m gwlad…’.  Hundreds of thousands of Welsh people know these words.  They are part of our national anthem.  But how many of us know the history of creating the anthem?  The anthem is about ‘famous celebrities’, and Wales has certainly produced many very famous people.  By reading this book you can find out more about a song that is very important to us.

 

Awdur: Mererid Hopwood, Tudur Dylan Jones.

Cyfres: Cyfres Cnoi Cil.

‘Gwlad! Gwlad! Pleidiol wyf i’m gwlad …’.  Mae cannoedd ar filoedd o Gymry’n gwybod y geiriau hyn.  Maen nhw’n rhan o’n hanthem genedlaethol ni.  Ond faint ohonon ni sy’n gwybod hanes creu’r anthem?  Mae’r anthem yn sôn am ‘enwogion o fri’, ac yn sicr, mae Cymru wedi cynhyrchu llawer o bobl enwog iawn.  Drwy ddarllen y llyfr hwn cewch ddod i wybod mwy am gân sy’n bwysig iawn i ni.

Yn y pris yma, byddwch yn derbyn 5 copi o’r llyfr ac un set o gardiau chwarae rôl.

 

£9.99 -Code(s)Rhifnod: 9781783902132
9781783902132

You may also like .....Falle hoffech chi .....