Piantel, Dathlu Deg

A selection of tracks from their 3 previous albums plus 4 new recordings.

The two unique talents which make up the harp/piano duo Piantel are among Wales’ most prolific performers, and it is this close rapport with their audiences which gives such dynamism to their performance, and which also guides their choice of material.  The songs and melodies on this new collection come from diverse sources – from the musicals and pop charts as well as from classical composers and Welsh traditional folk music, but in the hands of Annette and Dylan, they all succeed to pull at our heartstrings.  Whatever your taste in music, this eclectic collection of great melodies will stir your blood and soothe your soul in equal measure. .... Dafydd Iwan.

Tracks -

01. Cilfan y Coed
02. Summertime

03. Benedictus

04. El Cumbanchero

05. Ave Maria

06. Tico Tico No Fuba

07. Un Enaid Bach

08. Granada

09. The Rose

10. Gwŷr Harlech

11. Dyro Dangnefedd i Ni

12. Tros y Garreg

13. Home Sweet Home

14. Medli Scott Joplin (Maple Leaf Rag / The Entertainer)

15. Medli Nadolig (Hallelujah / White Christmas / Jingle Bells).

 

 

Detholiad o draciau o'u 3 albwm ddiwethaf a 4 thrac newydd.

Mae Annette Bryn Parri a Dylan Cernyw yn sicr o fod ymhlith perfformwyr mwyaf cyson llwyfannau cerddorol Cymru, ar wahân i fod yn rheng flaen ein prif offerynwyr. A’u cyswllt byw â’r gynulleidfa sy’n llywio eu dewis o ddarnau ar y casgliad diweddaraf hwn – darnau sy’n dod o sawl cyfeiriad gwahanol, ac o sawl diwylliant gwahanol, ond sy’n anelu’n ddi-feth at glust a chalon y gwrandawyr.

Mae’r cyfuniad unigryw o delyn a phiano a geir gan Piantel yn rhoi bywyd ac apêl newydd i’r caneuon a’r alawon adnabyddus a glywir yn y casgliad hwn, o alaw hamddenol hudolus Rhys Jones Cilfan y Coed i fywiogrwydd heintus Scott Joplin, ac o Ave Maria Bach i ymdeithgan heriol Gwŷr Harlech.  Ble bynnag y boch, gwnewch eich hunain yn gyfforddus, amwynhewch greadigrwydd di-ail Piantel wrth i Annette a Dylan ddathlu deng mlynedd o greu cerddoriaeth gyda’i gilydd.

 

Traciau -

  01. Cilfan y Coed

  02. Summertime

  03. Benedictus

  04. El Cumbanchero

  05. Ave Maria

  06. Tico Tico No Fuba

  07. Un Enaid Bach

  08. Granada

  09. The Rose

  10. Gwŷr Harlech

  11. Dyro Dangnefedd i Ni

  12. Tros y Garreg

  13. Home Sweet Home

  14. Medli Scott Joplin (Maple Leaf Rag / The Entertainer)

  15. Medli Nadolig (Hallelujah / White Christmas / Jingle Bells).

  £12.98 -  Code(s)Rhifnod: 5016886275727
  SAIN SCD2757 / 5016886275727

  You may also like .....Falle hoffech chi .....