Perygl ar Afon Lloer

Author: Gary Paulsen; Welsh Adaptation: Esyllt Nest Roberts.

A Welsh adaptation of an exciting short novel about a young boy finding friendship whilst endangering his own life to rescue three bullies from drowning and getting lost in a forest, together with important advice about personal safety in the vicinity of rivers and in the open air; for 9-12 year old readers.

 

Awdur: Gary Paulsen; Addasiad Cymraeg: Esyllt Nest Roberts.

Addasiad Cymraeg o nofel fer gyffrous am fachgen ifanc yn canfod cyfeillgarwch wrth beryglu ei fywyd ei hun er mwyn achub tri bwli rhag boddi a rhag mynd ar goll mewn coedwig, ynghyd â chynghorion pwysig am ddiogelwch personol yng nghyffiniau afonydd ac yn yr awyr agored; i ddarllenwyr 9-12 oed.


£4.99 -Code(s)Rhifnod: 9780863816819

You may also like .....Falle hoffech chi .....