Perthyn

Author: Siân Northey

A novel following Helen and John, a mother and son. Helen has a secret. Time will come when she has to share her secret with her child, the result of which is that they must move to a new part of the country every fifteen years, causing the nature of their relationship to change. Helen experiences love in many ways and has to cope with looming separation.

  

Awdur: Siân Northey.

Nofel sy'n dilyn Helen a John, mam a mab. Mae gan Helen gyfrinach. Daw'r amser pan mae'n rhaid iddi rannu'r gyfrinach hon â'i mab. Canlyniad eu cyfrinach yw bod yn rhaid iddynt symud i ran arall o'r wlad bob pymtheg mlynedd gan achosi newidiadau yn eu perthynas â'i gilydd. Daw Helen i brofi cariad mewn sawl gwedd ac mae hi a'i theulu'n gorfod ymgodymu â'r gwahanu sydd ar y gorwel.

£8.99 -Code(s)Rhifnod: 9781785622281
9781785622281

You may also like .....Falle hoffech chi .....