O'r Cyrion i'r Canol

Author: Ieuan Wyn Jones.

The autobiography of former leader of Plaid Cymru and Deputy First Minister. Extraordinary stories are revealed about an important period in Welsh histroy - from the days of establishing the Assembly to the success of the second referendum on legislation powers in 2011. We learn of the challenges faced by Plaid Cymru as they moved from the sidelines to mainstream Welsh politics.

 

Awdur: Ieuan Wyn Jones.

Hunangofiant cyn arweinydd Plaid Cymru a’r cyn Ddirprwy Brif Weinidog. Datgelir straeon rhyfeddol ar gyfnod pwysig yn hanes Cymru - o ddyddiau sefydlu’r Cynulliad hyd at lwyddiant yr ail refferendwm ar bwerau deddfu yn 2011. Ceir hanes yr heriau a wynebai Plaid Cymru wrth symud o’r ymylon i brif ffrwd gwleidyddiaeth Cymru.

£9.99 -Code(s)Rhifnod: 9781800991040
9781800991040

You may also like .....Falle hoffech chi .....