Oes Eos

Author: Daniel Davies.

A comic novel following the exploits of Eos Dyfed, namely the poet Dafydd ap Gwilym, his servant Wil and their contemporaries during the 1340s. The story focuses mainly on Dafydd's endeavours to win the heart of Morfudd together with the fiery relationship between Wil and Dyddgu.

 

Awdur: Daniel Davies.

Nofel gomig sy'n dilyn hynt a helynt Eos Dyfed - sef y bardd Dafydd ap Gwilym, ei was, Wil, a'u cyfoedion yn yr 1340au gan ganolbwyntio ar ymdrechion carwriaethol Dafydd i ennill calon Morfudd, a pherthynas danllyd Wil a Dyddgu.

 

Daw Daniel Davies o Lanarth yn wreiddiol ond mae bellach yn byw ym Mhen-bont Rhydybeddau, ger Aberystwyth. Ymysg ei lyfrau mae Twist ar Ugain (2006), Hei-Ho! (2009), Allez Les Gallois (2016) ac Arwyr (2018).

Enillodd ei gyfrol Tair Rheol Anrhefn Wobr Goffa Daniel Owen yn 2011, a daeth Pelé, Gerson a’r Angel (2001), Gwylliaid Glyndŵr (2007) ac Yr Eumenides (2017) yn agos i'r brig yn yr un gystadleuaeth.

£8.00 -Code(s)Rhifnod: 9781845278021
9781845278021

You may also like .....Falle hoffech chi .....