O! Tyn y Gorchudd (CD)

A pack of three CDs offering an audio version of the winner of the 2002 Prose Medal, being the imaginary autobiography of the author's great-aunt who died in childhood, comprising a warm and vivid portrait of Welsh rural society in Meirionethshire during the 20th century.
Pecyn o dri cryno-ddisg yn cynnig fersiwn llafar o gyfrol fuddugol y Fedal Ryddiaith 2002, sef hunangofiant dychmygol hen-fodryb yr awdures a fu farw yn ei phlentyndod, yn cynnwys portread byw a chynnes o gymdeithas wledig Gymraeg yn Sir Feirionnydd yn ystod yr 20fed ganrif.

Sold OutAllan o Stoc

You may also like .....Falle hoffech chi .....