O, Mae Hi'n Stormus

Author: Non ap Emlyn.

Series: Cyfres Dysgu Difyr.

Would you like to be a storm chaser? A book filled with interesting facts and colourful photographs to entertain and educate children aged between 7 and 9 years old who are learning Welsh as a second language. The content is aimed at learners working on level 3, and there's a useful vocabulary flap at the back of the book.

 

Awdur: Non ap Emlyn.

Cyfres: Cyfres Dysgu Difyr.

Fyddech chi yn hoffi mynd ar wyliau yn dilyn stormydd? Llyfr sy'n llawn o ffeithiau difyr a darluniau diddorol i ddiddanu a dysgu disgyblion ail iaith rhwng 7 a 9 oed. Mae'r iaith yn syml ac wedi ei hanelu at ddysgwyr lefel 3, gyda llabed eirfa ar gefn y llyfr. Mae'r llyfr yn ymwneud â elfen o'r tywydd ac yn cynnig geirfa eang.

£2.99 -Code(s)Rhifnod: 9781907004759
9781907004759

You may also like .....Falle hoffech chi .....