O dan dy Draed ac Uwch dy Ben

Author: Menna Beaufort Jones.

Series: Cyfres Lobsgows.

One of a series of 8 themed books for 7-11 year olds which presents facts in a way that will prompt a smile and create eagerness to learn more. This book looks at the wonders of nature, from strange insects to birds of prey, from volanoes to the extremes of the weather and space.

 

Awdur: Menna Beaufort Jones.

Cyfres: Cyfres Lobsgows.

Un o blith cyfres o 8 llyfr thema ar gyfer plant 7-11 oed sy'n cyflwyno ffeithiau mewn ffordd fydd yn codi gwên ac yn codi awydd i ddysgu mwy. Mae'r llyfr hwn yn edrych ar ryfeddod byd natur, o drychfilod od i adar ysglyfaethus, o losgfynyddoedd i goelion y tywydd a'r gofod.

 

£4.99 -Code(s)Rhifnod: 9781845217037
9781845217037

You may also like .....Falle hoffech chi .....