Nyth Cacwn

William - Ifan Gruffydd

Delyth - Dwynwen Hopkins Evans

Henry - Dafydd Aeron

Mam - Grett Jenkins

Einon - John Phillips

 

Cert. U

Full Colour

Length - approx. 140 min

Picture - 4:3

 

 

Tynnu’n groes a thynnu coes. Dyna fel mae pethe yn Nyth Cacwn ers i William lanio yma yn was. Bachan syniadau newydd yw William. Cadw pethe fel o’n nhw – o’r parlwr godro i’r briodas fawr swanc sydd o flaen Delyth a Henry – yw bwriad Mam, perchennog Nyth Cacwn a bos William (a phawb arall). Ac wedyn – yn corddi’r cyfan i gyd – mae Einon yr hen was sy’n fwy na chyfarwydd â phob tric yn y llyfr (a sawl un arall). Roedd gwylwyr ddoe a heddiw yn daer am wybod ble yng Nghymru mae’r ffarm. Mae’r ateb yn syml. Ffarm a saif ar y groesffordd barhaus rhwng yr hen a’r newydd yw Nyth Cacwn.

William - Ifan Gruffydd

Delyth - Dwynwen Hopkins Evans

Henry - Dafydd Aeron

Mam - Grett Jenkins

Einon - John Phillips

 

Tyst. U

Lliw Llawn

Tua 140 munud

Llun 4:3

 

£7.99 - £9.99Code(s)Rhifnod: 5016886141459
SAIN DVD141

You may also like .....Falle hoffech chi .....