Nest

Author: Mererid Hopwood.

Series: Teithio'n Ôl i'r Oesoedd Canol.

Princess Nest lived in a period of trouble and struggle. She and her family had to move from castle to castle to keep safe and she was tired of all the moving. But one evening she got an unexpected visitor, someone who had heard of her beauty, and someone who was determined to see her with his own eyes...

Awdur: Mererid Hopwood.

Cyfres: Teithio'n Ôl i'r Oesoedd Canol.

Roedd y Dywysoges Nest yn byw mewn amser llawn helynt a brwydro. Bu'n rhaid iddi hi a'i theulu symud o gastell i gastell i gadw'n ddiogel ac roedd hi wedi blino ar yr holl symud. Ond un noson, cafodd hi ymwelydd annisgwyl, rhywun a oedd wedi clywed am ei harddwch, a rhywun oedd yn benderfynol o'i gweld hi â'i lygaid ei hun...

£2.99 - £3.99Code(s)Rhifnod: 9781783900961
9781783900961

You may also like .....Falle hoffech chi .....