Naid yn ôl

Author: Menna Beaufort Jones.

Series: Cyfres Lobsgows.

This book takes us back on a journey to the past, from the Industrial Revolution to the World Wars; taking a look at themes such as childhood, technology, leisure and education. Each page includes a factual piece and a fictional piece, reading and understanding questions, as well as questions to encourage learners to respond by analyzing the text.

 

Awdur: Menna Beaufort Jones.

Cyfres: Cyfres Lobsgows.

Mae'r llyfr hwn yn mynd â ni yn ôl ar daith i'r gorffennol, o gyfnod y Chwyldro Amaethyddol i'r Rhyfeloedd Byd, ac yn edrych ar themâu fel plant ar ffo, technoleg, amser hamdden ac addysg. Ar bob taenlen ceir darn ffeithiol a darn ffuglennol, ynghyd â chwestiynau darllen a deall a chwestiynau i annog y dysgwyr i ymateb a dadansoddi'r testun.

 

Un o blith cyfres o 8 llyfr thema ar gyfer plant 7-11 oed sy'n cyflwyno ffeithiau mewn ffordd fydd yn codi gwên ac yn codi awydd i ddysgu mwy.


* Yn rhoi sylw i’r ystod o bynciau fydd yn apelio at blant 7-11 oed, gyda’r pwyslais ar bynciau anghyffredin;


* Y darnau ffuglen yn cwmpasu amrywiaeth eang o genres, e.e. cerddi, chwedlau, dyddiadur, llythyron, straeon, rysáit, erthyglau a sgript;


* Y deunydd wedi’i raddoli i fod yn addas ar gyfer dwy haen o ddysgwyr, sef dysgwyr sylfaenol/canolig, a dysgwyr MATh (mwy abl a thalentog).

£4.99 -Code(s)Rhifnod: 9781845217013
9781845217013

You may also like .....Falle hoffech chi .....