Mynediad (A1) - Gogledd Cymru/North Wales - Fersiwn 2


Dysgu Cymraeg.

The national Welsh for Adults course book for learners at Entry Level. North Wales version. The book is intended for use in class. Each unit looks at a different theme and introduces new vocabulary and language patterns. The course will provide practice for developing speaking, reading, writing and listening.

This is the coursebook used on courses from July 2021 onwards.

 


Dysgu Cymraeg.

Hwn yw'r cwrs cenedlaethol ar gyfer oedolion sy'n dysgu'r Gymraeg ar lefel Sylfaen. Fersiwn Gogledd Cymru. Mae'r llyfr i'w ddefnyddio mewn dosbarth. Mae pob uned yn cyflwyno thema wahanol, ynghyd â geirfa a phatrymau iaith newydd. Mae'r cwrs yn datblygu sgiliau siarad, darllen, ysgrifennu a gwrando.

Dyma'r llyfr cwrs a gaiff ei ddefnyddio o fis Gorffennaf 2021 ymlaen.

£10.00 -Code(s)Rhifnod: 9781998995912
9781998995912

You may also like .....Falle hoffech chi .....