Myffin y Mul (1), Seren Wib

Join Muffin the Mule and his friends in the land of Muffinham for 10 adorable stories of friendship problem solving amd most of all - fun!!!

WISH UPON A STAR There's a buzz of excitement in Muffinham after a shooting star light up the night sky. While Muffin the Mule and Louise the Lamb make their wishes, Monty the Monkey overhears and comes up with an idea that is bound to cause trouble. Mean while, Peregrine the Penguin decides to build a telescope to study the stars. Only instead of constellations he sees a scary, pink, wiggly alien coming to invade Muffinham...an alien which bears a striking resemblance to a certain worm - Willie!!!

And 9 other episodes; *THE PARTY *MUFFIN'S DAY OFF *NO PLACE LIKE HOME *PEREGRINE HELPS OUT *MOVING HOUSE *WHODUNNIT *OSWALDS'S GARDEN PARTY *OSWALD'S BIG EGG *MUFFIN'S PHOTO SHOOT

Length - approx. 102 minutes.

Language - Welsh.

Colour - Full Colour.

Certificate – Uc.

 

 

Dewch gyda ni i Gaermulod i gyfarfod Myffin Y Mul a'i gyfeillion, mewn 10 o anturiaethau llawn hwyl a helynt. Dyma gyfle i gyfarfod ffrindiau newydd sbon - Emrys yr Estrys, Carlo'r Ci Bach, Madog y Mwydyn,Olwen yr Oen, Jini'r Jiraff, Peredur y Pengwin, Morgan y Mwnci a llawer mwy, wrth iddynt ddraganfod fod pob diwrnod yn llawn antur yng Nghaermulod.

SEREN WIB Mae Pawb yng Nghaermulod wedi gwirioni yn llwyr wrth weld seren wib yn goleuo'r nos. Dyma gyfle i Myffin y Mul ac Olwen yr Oen gan eu llygaid yn dynn a meddwl am ddymuniad. Yn anffodus mae Morgan y Mwnci yn clywed am hyn, ac yn meddwl am rywbeth sydd yn siwr o achosi trafferthion, tre mae Peredur y Pengwin yn brysur yn adeiladu telescop i wylio'r ser. Ond nid ser y mae Peredur yn ei weld, and rhywbeth rhyfedd iawn sydd ar fin ymosod ar y ddaear!

Penodau Eraill - *Y PARTI *GWYLIAU MYFFIN *DOES UNMAN YN DEBYG I GARTREF *HELP GAN PEREDUR *SYMUD TY *Y DIRGELWCH *PARTI EMRYS *WY ENFAWR EMRYS *MODELAU MYFFIN

Hyd - tua 102 munud.

Iaith - Cymraeg.

Lliw - Lliw Llawn.

Tystysgrif - Uc

£4.99 -Code(s)Rhifnod: 5016886044453
SAIN DVD044

You may also like .....Falle hoffech chi .....