Modern Welsh Dictionary

Editor: Gareth King.

A Welsh-English/English-Welsh dictionary comprising examples of speech and written phrases, detailed information on mutations, grammar characteristics and pronunciation, and a list of place names.

 

Golygwyd gan:Gareth King.

Geiriadur Cymraeg-Saesneg/Saesneg-Cymraeg yn cynnwys enghreifftiau o ymadroddion llafar ac ysgrifenedig, gwybodaeth fanwl am dreigladau, nodweddion gramadeg ac ynganu, a rhestr o enwau lleoedd.

£10.99 -Code(s)Rhifnod: 9780199228744
9780199228744

You may also like .....Falle hoffech chi .....