Moana

Golygydd: Mared Llwyd.

Series: Agor y Drws.

Moana’s island is in danger, and she sails across the sea to try to save her home. During her journey Moana finds a friend called Maui. Will Moana be able to solve the mystery of the sea, and find her true destiny? Scan the QR code on the back cover to access lots of FREE fun activities and a vocabulary list!

 

 

Golygydd: Mared Llwyd.

Cyfres: Agor y Drws.

Mae ynys Moana mewn perygl, ac mae hi’n hwylio dros y môr i geisio achub ei chartref. Yn ystod ei thaith daw Moana o hyd i ffrind o’r enw Maui. A fydd Moana’n gallu datrys dirgelwch y môr, a dod i adnabod ei hun? Sganiwch y cod QR ar y clawr cefn i gael mynediad at nifer o weithgareddau hwyl AM DDIM a rhestr geirfa!

£4.99 -Code(s)Rhifnod: 9781804163528

You may also like .....Falle hoffech chi .....