Menopositif

Cara dy Hun Drwy'r Newid Mawr

A book full of information and advice for all who are going through the menopause; the only book to deal with this sensitive, important issue in Welsh. Includes a foreword by Emma Walford, contributions by specialists in both the medicine and legislative fields, together with emotional and humorous stories about those affected by the Great Change, both physically and mentally.

 

 

Cara dy Hun Drwy'r Newid Mawr.

Llyfr llawn gwybodaeth a chynghorion i unrhyw un sy'n mynd drwy'r menopos. Dyma'r unig gyfrol yn y Gymraeg sy'n ymdrin â'r pwnc sensitif a phwysig yma. Ceir rhagair gan Emma Walford a chyfraniadau gan arbenigwyr yn y maes meddygol a deddfwriaethol, yn ogystal â hanesion emosiynol a doniol unigolion sydd wedi cael eu heffeithio gan y Newid Mawr, yn gorfforol a meddyliol.

£10.00 -Code(s)Rhifnod: 9781399957670

You may also like .....Falle hoffech chi .....