Melinau Llŷn

Author: Glyn Roberts.

Glyn Roberts, Murpoeth, Bryncroes has immense interest in rural crafts and old tools. He is also a diligent researcher of old documents, records, maps and photographs. When the heritage body, the Llŷn Area of Outstanding Natural Beauty wished to create a survey of the old mills of the area, it was natural that they would turn to this unassuming, learned man for guidance.

 

Awdur: Glyn Roberts.

Dyn â diddordeb mewn crefftau a hen offer ydi Glyn Roberts, Murpoeth, Bryncroes. Mae hefyd yn chwilotwr dyfal drwy hen ddogfennau, hen gofnodion, hen fapiau a hen luniau. Pan oedd y corff treftadaeth, Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Llŷn eisiau creu arolwg o hen felinau'r ardal, roedd yn naturiol iddyn nhw droi at y gwladwr gwybodus ond diymhongar hwn i wneud y gwaith

£12.00 -Code(s)Rhifnod: 9781845245788

You may also like .....Falle hoffech chi .....