Mawlgan - Côr Hen Nodiant

Series: Best Loved Hymns, Volume 5.

Côr Hen Nodiant is one of Wales' most successful competitive choirs. Under the leadership of Huw Foulkes, they have created this CD of 15 traditional Welsh hymns. As well as the CD, this book contains the words and music of those well-loved hymns with background notes on the lives of their composers and authors, William Williams being the author of six of the hymns.

St Elizabeth Dyro inni weld o’r newydd
Dies Irae O Arglwydd grasol, trugarha
Miles Lane Dyrchafer enw Iesu cu
Mawl Gân Diolch i ti, yr hollalluog Dduw
Abends Rwy’n dewis Iesu a’i farwol glwy’
Hyfrydol O llefara, addfwyn Iesu
Hyder Disgyn Iesu, o’th gynteddoedd
Rheidol Cofia’n gwlad, Benllywydd tirion
Ballerma Mae ’ngolwg acw tua’r wlad
Y Ddôl Fy Nhad o’r nef, O gwrando ‘nghri
Aberystwyth Iesu, cyfaill f’enaid i
Pennant Gorchudd ar dy bethau mawrion
Blaenwern Tyred, Iesu, i’r anialwch
Manley Park Rho im yr hedd,
Builth Rhagluniaeth fawr y nef

 

Cyfres: Hoff Emynau, Cyfrol 5.

Mae Côr Hen Nodiant yn un o'r corau mwyaf llwyddiannus yng Nghymru. O dan arweiniad Huw Foulkes, maent wedi creu CD sy'n cynnwys 15 o emynau Cymraeg traddodiadol. Yn ogystal â'r CD, mae'r llyfryn hwn yn cynnwys geiriau a thonau'r hoff emynau hyn ynghyd â â nodiadau ar fywyd a gwaith y cyfansoddwyr a'r awduron, gyda William Williams yn awdur chwech o'r emynau.

Prif awdur yr emynau yn y gyfrol hwn yw William Williams, Pantycelyn, yn deyrnged i’w gyfraniad aruthrol i fywyd ysbrydol a diwylliannol ein cenedl.

St Elizabeth Dyro inni weld o’r newydd
Dies Irae O Arglwydd grasol, trugarha
Miles Lane Dyrchafer enw Iesu cu
Mawl Gân Diolch i ti, yr hollalluog Dduw
Abends Rwy’n dewis Iesu a’i farwol glwy’
Hyfrydol O llefara, addfwyn Iesu
Hyder Disgyn Iesu, o’th gynteddoedd
Rheidol Cofia’n gwlad, Benllywydd tirion
Ballerma Mae ’ngolwg acw tua’r wlad
Y Ddôl Fy Nhad o’r nef, O gwrando ‘nghri
Aberystwyth Iesu, cyfaill f’enaid i
Pennant Gorchudd ar dy bethau mawrion
Blaenwern Tyred, Iesu, i’r anialwch
Manley Park Rho im yr hedd,
Builth Rhagluniaeth fawr y nef

£14.99 -Code(s)Rhifnod: 9781908801081
9781908801081

You may also like .....Falle hoffech chi .....