Matiau Chwarae Clai Cyw

Author: Llio Dyfri Jones, Maureen Williams, Meleri Jones, Rhian Davies, Nia Evans.

This is a pack that gives your child the chance to use clay in a fun and creative way. Place wheels on the bicycle and ribbons on the kites, make patterns on the shells and waves, and follow the rocket to reach the moon. There's an opportunity to create all sorts of things on the 40 colourful mats that will fuse every child's imagination.

 

Awdur: Llio Dyfri Jones, Maureen Williams, Meleri Jones, Rhian Davies, Nia Evans.

Dyma becyn sy'n rhoi'r cyfle i'ch plentyn ddefnyddio clai mewn ffordd hwyliog a chreadigol. Dewch i roi olwynion ar y beic a rhubanau ar y barcutiaid, gwnewch batrymau ar y cregyn a'r tonnau, a dilynwch y roced i gyrraedd y lleuad. Mae yma gyfle i greu pob math o bethau ar y 40 mat lliwgar a fydd yn tanio dychymyg pob plentyn.

£9.99 - £14.99Code(s)Rhifnod: 9781783901401
9781783901401

You may also like .....Falle hoffech chi .....