Mark Evans, The Journey Home (Deluxe Edition)

‘The Journey Home’ features lead-off track- ‘Unchained Melody’– a beautiful reinterpretation of the song on which he duets with his co-star from the musical Ghost, Siobhan Dillon. Also present on the album are tracks with guests’ including Ysgol Glanaethwy, who performs with Mark on a number of tracks, and fellow West End singer Ashleigh Gray who joins Mark in a duet titled Alive.
Mark says, ‘In September 2010 I began the mammoth task of deciding what songs to have on my album and I never realised just how difficult this would be. I’m a very indecisive person naturally, and so I decided to make the album very personal and almost autobiographical of the 10 years since I left home.’
Mark Evans is a 26 year old actor, singer, dancer, choreographer, West End star and emerging TV talent from Wales. He has played Troy Bolton in High School Musical, Brad Majors in the U.K national tour of the Rocky Horror Show, Curly in the recent U.K national tour of OKLAHOMA! along with Fiyero in the West End smash, Wicked and GHOST the Musical. Mark’s appeared on Your Country Needs You With Lord Andrew Lloyd Webber in which he reached the final of the compeitition. His newest venture is playing the title role in the Kid’s TV program Marcaroni. He is a regular on Welsh channel S4C and frequently appears as a presenter on whatsoninthetheatre.com and has appeared on Welsh speaking programs such as Dechrau Canu Dechrau Canmol; Wedi 7; the Eisteddfod Annual Concert; the Shan Cothi Show; Noson Lawen; The Big Welsh Talent Concert and many more.
Having travelled the country acting and performing, Mark also gives something back to his community. The West End in Wales scheme is an initiative created by Mark back in August 2006. This inspiring program offers children in North Wales the chance to work alongside Evans and current West End professionals in a week-long musical theatre summer school, getting first-hand advice from someone who emerged from their very town.

 

Tracks -

1: Comin' Home

2: Unchained Melody

3: Reach The Sky

4: Brand New You

5: Flight

6: Alive

7: In Her Eyes

8: Until Then

9: To Where You Are

10: Keep On Believing

11: The Journey Home

12: Brand New You

13: Adre'n Ol

14: Siglo'r Byd I'w Seilie.

 

 

Dyma seren y West End, Mark Evans, gyda'i albwm Saesneg gyntaf- The Journey Home.

Mae ‘The Journey Home’ yn cynnwys trac o’r sioe Ghost - ‘Unchained Melody’- fersiwn hyfryd sydd yma o’r gân lle y cenir hi gyda’i gyd-seren o’r sioe, Siobhan Dillon. Hefyd ar yr albwm, mae Mark wedi cyd-weithio gyda Ysgol Glanaethwy yn ogystal â Ashleigh Gray sy’n ymuno gydag e far y trac ‘Alive’. Dywed Mark, ‘Ym Medi 2010 dechreuais feddwl am pa ganeuon i’w cynnwys ar yr albwm, ac ni feddyliais pa mor anodd fyddai’r dasg hon. Rwy’n berson amhendant iawn fel arfer, felly penderfynais i wneud yr albwm yn un bersonol a bron fel hunan-gofiant o’r deng mlynedd y treuliais i ffwrdd o ‘nghartref.

Mae Mark Evans yn 26 mlwydd oed, yn actio, canu, dawnsio, coreograffydd, yn seren yn y West End ac yn ymddangos yn aml iawn ar deledu yng Nghymru. Mae wedi chwarae rhan Troy Bolton yn High School Musical, Brad Majors yn nhaith Prydain o’r Rocky Horror Show, Curly yn nhaith diweddar Prydain o OKLAHOMA! yn ogystal â Fiyero yn y sioe hynod boblogaidd yn y West End, Wicked. Ar hyn o bryd mae’n chwarae rhan Sam yn’ GHOST the Musical’. Ymddangosodd Mark ar Your Country Needs You gyda Arglwydd Andrew Lloyd Webber lle cyrhaeddodd y ffeinal yn y gystadleuaeth. Mae ar hyn o bryd yn chwarae’r brif ran mewn rhaglen deledu i blant, Macaroni. Mae’n ymddangos yn rheolaidd ar sianel S4C ac yn aml iawn yn gyflwynydd ar whatsoninthetheatre.com, ac hefyd wedi cymryd rhan ar raglenni megis Dechrau Canu Dechrau Canmol; Wedi 7; Eisteddfod Annual Concert; rhaglen Shan Cothi; Noson Lawen; Cyngerdd Talent Mawr Cymru a llawer mwy. Wedi trafeilio’r wlad yn actio a pherfformio, mae Mark yn rhoi rhywbath yn ôl i’w gymdeithas. Mae’r cynllun West End in Wales yn symbyliad wedi ei greu gan Mark ym mis Awst 2006. Mae’n gynllun sy’n rhoi cyfle i blant ifanc Gogledd Cymru i gyd-weithio gydag ef ac eraill o’r West End mewn ysgol haf sioeau cerdd am wythnos. Maent yn cael agoriad llygad a chyngor gan rywun sydd wedi llwyddo yn y maes o’u tref nhw eu hunain.

Traciau -

1: Comin' Home

2: Unchained Melody

3: Reach The Sky

4: Brand New You

5: Flight

6: Alive

7: In Her Eyes

8: Until Then

9: To Where You Are

10: Keep On Believing

11: The Journey Home

12: Brand New You

13: Adre'n Ol

14: Siglo'r Byd I'w Seilie.

£5.99 - £12.98Code(s)Rhifnod: 5016886268125
SAIN SCD2681

You may also like .....Falle hoffech chi .....