Mam-Gu, Mali a Mbuya

Author: Theresa Mgadzah Jones; Welsh Adaptation: Manon Steffan Ros.

Mali has two grandmothers - Mamgu who is Welsh and lives in Cardiff and Mbuya (mBw-ia) from Zimbabwe who lives in London. When Mali asks Mbuya to make her wonderful fruit salad, the three go to to the open air market. However, amidst all the enjoyment of buying all the different fruits, Mali loses something! Will she find it so that they can make the salad?.

 

Awdur: Theresa Mgadzah Jones; Addasiad Cymraeg: Manon Steffan Ros.

Mae gan Mali ddwy nain - Mam-gu sy'n Gymraes ac yn byw yng Nghaerdydd a Mbuya (mBw-ia) o Zimbabwe sy'n byw yn Llundain. Pan mae Mali yn gofyn i Mbuya wneud ei salad ffrwythau gwych, mae'r tair yn galw yn y farchnad awyr agored. Fodd bynnag, yng nghanol yr hwyl o brynu'r holl ffrwythau gwahanol, mae Mali yn colli rhywbeth! A fydd modd dod o hyd iddo a gwneud y salad ffrwythau?

£6.99 -Code(s)Rhifnod: 9781870222075

You may also like .....Falle hoffech chi .....