Mali a’r Llongddrylliad

Author: Malachy Doyle; Welsh Adaptation: Mary Jones.

While Mali is out fishing with her father, she hears someone crying for help. A woman and her children in a fragile boat is in danger of capsizing, and Mali and her father help the family to reach land and provide them with food and a bed for the night. The travellers are looking for a new and safe home, and Mali is determined to help them. A Welsh translation.

 

 

Awdur: Malachy Doyle; Addasiad Cymraeg: Mary Jones.

Tra bo Mali allan yn pysgota gyda'i thad, mae'n clywed rhywun yn gweiddi am help. Mae gwraig a'i phlant mewn hen gwch bregus sydd mewn perygl o ddymchwel, ac mae Mali a'i thad yn helpu'r teulu i'r lan ac yn rhoi bwyd a gwely iddyn nhw am y nos. Mae'r dieithriaid yn chwilio am gartref newydd mewn lle diogel, ac mae Mali yn benderfynol o'u helpu. Cyfieithiad Cymraeg.

£7.99 -Code(s)Rhifnod: 9781914079566
9781914079566

You may also like .....Falle hoffech chi .....