Goreuon Maffia Mr Huws, Croniclau'r Bwthyn

The Bethesda rock band raised the bar in the 1980s with their exciting brand of Welsh rock and energetic musicianship. This is a collection of their best tracks. “The long, curly-haired rockers are the future of Gwalia now...”

selection of 20 classics recorded by the rock band from Bethesa between 1982 - 1989. It is not an over-statement to say that the Welsh Rock Scene as we know it today would have vanished by the late 1980s if it wasn’t for Maffia Mr Huws. (Rhys Mwyn) I would like to welcome the “Best of...” album and can assure you that you will enjoy the collection. Please tell all of your friends to Buy, Buy, Buy! (Geraint Jarman) Maffia created a massive earthquake during the mid twentieth century. But, look out – there are strong trembles still present today! (Dafydd Rhys)

The songs originally appeared on the following releases:

Sesiwn Sosban 1982 - Gitâr yn y to / Reggae Racs 1982 - Hysbysebion (Pesda Roc) 1983 - Yr Ochor Arall 1983 - Da Ni’m Yn Rhan O’th Gêm Fach Di 1984 - Nid diwedd y gân / Newyddion heddiw 1985 - Taith y Carcharorion - Geraint Jarman/Maffia Mr. Huws 1986 - Awe ‘fo’r Micsar 1987 - Byw yn Braf yn Gibraltar 1988 - Twthpêst Ozone Ffrendli 1989 - Ffrindiau (2) 2003

Tracks –

01 - Ffrindia

02 - Da ni'm yn rhan

03 - Cysylltiad

04 - Mynd i ffwrdd

05 - Gitar yn y to

06 - Yr addewid

07 - Hysbysebion

08 - Ty bach twt

09 - Byd mewn potel

10 - Halen ar y briw

11 - Reggae racs

12 - Ffordd osgoi drwy'r coed

13 - Newyddion heddiw

14 - Cigfran

15 - Hyder hyll

16 - Tri chynnig i Gymro

17 - Rhywle heno

18 - Enw ar y drws

19 - Nid diwedd y gan

20 - Ffrindia (2)

 

 

Mae dylanwad caneuon egniol Maffia yn dal yn drwm ar y byd roc Cymraeg, ac wedi sefydlu Bethesda ar fap y SRC. Dyma gasgliad o’u traciau gorau.  Y rocyrs â’u gwalltiau cyrliog yw dyfodol Gwalia...

Casgliad o 20 o ganeuon gorau'r grwp roc o Fethesda o 1982 - 1989 Nid gor-ddweud yw y byddai’r Sin Roc Gymraeg fel da ni’n ei adnabod heddiw wedi hen ddiflannu erbyn canol yr 80au heblaw am Maffia Mr Huws. (Rhys Mwyn) Hoffwn … groesawu'r cryno ddisg yma i’n plith, felly mwynhewch, a dwedwch wrth eich ffrindiau- Prynwch! Prynwch! (Geraint Jarman) Efallai mai canol wythdegau'r ganrif ddiwethaf y creodd Maffia eu daeargryn mawr, ond, gwyliwch allan - mae'r ôl-gryniadau presennol yn hynod bwerus hefyd! (Dafydd Rhys)

Band o Fethesda yw Maffia Mr Huws ac roedd yn un o fandiau mwyaf poblogaidd yr 80au. 1978 oedd blwyddyn gynta’r aelodau efo’i gilydd, a hynny tra'n yr ysgol. Ei enw bryd hynny oedd Weiran Bigog. Enillodd Maffia am y ‘Prif Grwp Roc’ deirgwaith yn Noson Wobrwyo Sgrech. Ond, yn drist iawn, bu farw un o’r aelodau mewn damwain ffordd yn Llydaw sef Alan Edwards. Yn y blynyddoedd diwethaf mae'r band wedi ail-afael yn eu hofferynnau ac wedi ymddangos yng Ngwyl y Faenol, Pesda Roc a Sesiwn Fawr Dolgellau.

Yr aelodau yw: Neil Williams – llais / gitâr / Hefin Huws – llais / gitâr / Sion Jones - gitâr / Deiniol Morris - bas / Gwyn Jones - drymiau Daw’r caneuon oddi ar y recordiadau canlynol: Sesiwn Sosban 1982 - Gitâr yn y to / Reggae Racs 1982 - Hysbysebion – Pesda Roc 1983 - Yr Ochor Arall 1983 - Da Ni’m Yn Rhan O’th Gêm Fach Di 1984 - Nid diwedd y gân / Newyddion heddiw 1985 - Taith y Carcharorion - Geraint Jarman/Maffia Mr. Huws 1986 - Awe ‘fo’r Micsar 1987 - Byw yn Braf yn Gibraltar 1988 - Twthpêst Ozone Ffrendli 1989 - Ffrindiau (2) 2003

Traciau -

01 - Ffrindia

02 - Da ni'm yn rhan

03 - Cysylltiad

04 - Mynd i ffwrdd

05 - Gitar yn y to

06 - Yr addewid

07 - Hysbysebion

08 - Ty bach twt

09 - Byd mewn potel

10 - Halen ar y briw

11 - Reggae racs

12 - Ffordd osgoi drwy'r coed

13 - Newyddion heddiw

14 - Cigfran

15 - Hyder hyll

16 - Tri chynnig i Gymro

17 - Rhywle heno

18 - Enw ar y drws

19 - Nid diwedd y gan

20 - Ffrindia (2)

£5.99 -Code(s)Rhifnod: 5016886255323
SAIN SCD2553

You may also like .....Falle hoffech chi .....