'Mae'r Beibl o'n Tu'

Author: Gareth Evans-Jones.

A volume that explores the religious responses of the American Welsh settlers to slavery during the period 1838-68. By using the American Welsh periodical press as a foundation, a unique discussion is presented re the way the American Welsh looked upon slavery, one of the most complex matters in their adopted country, doing so in the context of Biblical discourse.

 

Awdur: Gareth Evans-Jones.

Cyfrol sy'n archwilio ymatebion crefyddol y Cymry yn America i gaethwasiaeth yn ystod y cyfnod 1838-68. Gan ddefnyddio'r wasg gyfnodol Gymraeg Americanaidd fel sail, cynigir trafodaeth wreiddiol am y modd y meddyliai'r Cymry Americanaidd am gaethwasiaeth, un o faterion mwyaf dyrys eu gwlad fabwysiedig, a hynny yng nghyd-destun disgwrs Feiblaidd.

£19.99 -Code(s)Rhifnod: 9781786838834

You may also like .....Falle hoffech chi .....